Úvod » ZÁKAZOVÉ ZNAČKY

ZÁKAZOVÉ ZNAČKY

Název zboží Cena
Dopravní značka - B1 - Zákaz vjezdu všech vozidel (v obouch směrech) naše cena 870 Kč
Dopravní značka - B2 - Zákaz vjezdu všech vozidel naše cena 870 Kč
Dopravní značka - B3a -Zákaz vjezdu všech motor. vozidel s výjimkou motocyklů naše cena 870 Kč
Dopravní značka - B3b -Zákaz vjezdu osobních automobilů naše cena 870 Kč
Dopravní značka - B4 - Zákaz vjezdu nákladních automobilů naše cena 870 Kč
Dopravní značka - B5 - Zákaz vjezdu autobusů naše cena 870 Kč
Dopravní značka - B6 - Zákaz vjezdu traktorů naše cena 870 Kč
Dopravní značka - B7 - Zákaz vjezdu motocyklů naše cena 870 Kč
Dopravní značka - B8 - Zákaz vjezdu jízdních kol naše cena 870 Kč
Dopravní značka - B9 - Zákaz vjezdu potahových vozidel naše cena 870 Kč
Dopravní značka - B10 - Zákaz vjezdu ručních vozíků naše cena 870 Kč
Dopravní značka - B11 - Zákaz vjezdu všech motorových vozidel naše cena 870 Kč
Dopravní značka - B12 - Zákaz vjezdu vyznačených vozidel naše cena 870 Kč
Dopravní značka - B13 - Zákaz vjezdu vozidel, jejichž hmotnost přesahuje mez naše cena 870 Kč
Dopravní značka - B15 - Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka překračuje vyzn. mez naše cena 870 Kč
Dopravní značka - B16 - Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyzn. mez naše cena 870 Kč
Dopravní značka - B17 - Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav vozidel
jejichž délka přesahuje vyznačenou mez
naše cena 870 Kč
Dopravní značka - B18 - Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad naše cena 870 Kč
Dopravní značka - B19 - Zákaz vjezdu vozidel, která mohou znečistit vodu naše cena 870 Kč
Dopravní značka - B20a - Nejvyšší dovolená rychlost naše cena 870 Kč